Νέα

Πανελλήνια Συνάντηση Φυτοπροστασίας

Στη βάση της φιλοσοφίας για συνεχή πληροφόρηση, έρευνα και ανάπτυξη η επιχείρηση Θερμοκήπια Σποροφύτων Απόστολος Μπίλλης, υποστηρίζει την 7η Πανελλήνια Συνάντηση Φυτοπροστασίας: Φυτοπροστασία & Σύγχρονες Απαιτήσεις, 
που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας στις 5-8 Μαρτίου 2018.