Φασκόμηλο

Περιγραφή / Κλίμα / Έδαφος

Οικογένεια: Lamiaceae

Πολυετές φυτό (12-15 χρόνια). Ευδοκιμεί τόσο σε ψυχρές, όσο και  σε θερμές περιοχές και σε υψόμετρα από 0-1500μ. Εδάφη μέσης σύστασης, ασβεστούχα, αποστραγγιζόμενα και pH=6.2-6.4. Τα κυριότερα είδη  είναι: Salvia pomifera L. (ελελίφασκος ο μηλοφόρος), S. gradiflora L. (ελελ. ο μεγανθής), S. triloba L. (ελελ. ο τρίλοβος), S. officinallis L. (ελελ. ο φαρμακευτικός).

Tρόπος πολλαπλασιασμού

Με σπόρο σε σπορείο (αρχές Αυγούστου η καλύτερη εποχή). Σπορεία εγκαθίστανται και  τον Οκτώβριο ή Μάρτιο. Με σπόρο απ’ ευθείας στο χωράφι (με το χέρι ή με  σπαρτικές μηχανές). Με παραφυάδες (από παλιές φυτείες). Με μοσχεύματα (ριζοβολούν σε 70-75 ημέρες).

Εποχή φύτευσης / σποράς

Καλύτερη εποχή μεταφύτευσης στο χωράφι το φθινόπωρο (Οκτώβριος-Νοέμβριος) ή νωρίς  την άνοιξη (Φεβρουάριο-Μάρτιο) σε γραμμές με καπνοφυτευτικές μηχανές που απέχουν 70-80εκ. και  επί των γραμμών 40-50εκ. Απαραίτητη καλλιεργητική φροντίδα στις φυτείες είναι η καταπολέμηση  των ζιζανίων (σκαλίσματα, ζιζανιοκτονία).

Συγκομιδή

Το αυτοφυές Μάιο, Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο. Προτιμότερο το στάδιο της  πλήρους ανθίσεως που ποικίλει ανάλογα με την περιοχή (παραθαλάσσια ή ορεινή). Το καλλιεργούμενο τον 1ο  χρόνο συγκομίζεται άπαξ τα επόμενα χρόνια 2-3 φορές.

Χρήσεις

Θεωρείται τονωτικό, διεγερτικό του νευρικού συστήματος, ευστόμαχο, διουρητικό, αντιβηχικό κλπ. Χρησιμοποιείται ως αρωματικό σε διάφορα τρόφιμα (κονσέρβες, σάλτσες, κλπ) και  στην φαρμακευτική