Νέα

Ελάτε στην ομάδα μας!

Τι ψάχνουμε

Η εταιρεία μας ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΙΛΛΗΣ, στα πλαίσια της δυναμικής ανάπτυξης στον κλάδο της παραγωγής σπορόφυτων επιθυμεί να στελεχώσει την ομάδα της με νέους ανθρώπους, φιλόδοξους και με όρεξη για μάθηση & προσωπική εξέλιξη. Στα πλαίσια αυτά αναζητούμε Γεωπόνο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με εμπειρία στην εξ' ολοκλήρου παραγωγή και παρακολούθηση σπορόφυτων σε φυτώριο.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ τμήματος Γεωπονίας

 • Απαραίτητη εμπειρία στην παραγωγή και στον κύκλο ζωής κηπευτικών σπορόφυτων

 • Γνώση MS Office

 • Δίπλωμα Αυτοκινήτου

 • Οργανωτικό χαρακτήρα

 • Μεθοδικότητα & Ευελιξία

Επιθυμητά Προσόντα

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί

 • Γνώση ξένης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί

Συμπεριλαμβάνονται οι ευθύνες

 • Συνεργασία με τον Υπεύθυνο Προϊόντος για το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή δοκιμών αξιολόγησης προϊόντων για την υποστήριξη της εξέλιξης των σπορόφυτων, την παρακολούθηση και τη διαχείριση του κύκλου ζωής τους.

 • Συνεργασία με το προσωπικό Πωλήσεων για να δημιουργήσει και να παραδώσει πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, που βελτιώνει τη γνώση της ομάδας μας, την παραγωγικότητα και την κερδοφορία των πελατών μας.

 • Συλλογή παρατηρήσεων σχετικά με την απόδοση των προϊόντων σπορόφυτων και των συναφών τεχνολογιών.

 • Δοκιμές προϊόντων και αξιολόγηση αυτών.

 • Πλήρης ανάλυση, αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση των δυνατοτήτων και των αναγκών κάθε κατηγορίας σπορόφυτου χωριστά.

 • Προώθηση διαχείρισης Ολικής Ποιότητας ως εργαλείο ανάπτυξης νέων διεργασιών.

Παροχές

 • Μισθός & ασφάλιση

Παρακαλώ οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα στο e-mail: billisapostolos@gmail.com

Στοιχεία επικοινωνίας:

 • Τηλ: 2410731631

 • web site: www.billisgreenhouses.gr

 • Linkedin: Seedling Greenhouses Apostolos Billis

 • facebook: Θερμοκήπια Σπορόφυτων Απόστολος Μπίλλης