Εμβολιασμένα Σπορόφυτα

Προϊόντα στην κατηγορία

Περιγραφή 

Η φυτοκομική τεχνητή μέθοδος κατά την οποία γίνεται μεταμόσχευση ενός μέρους του φυτού σε ένα άλλο φυτό.

 • Ομοιομορφία
 • Ποιότητα
 • Παραγωγικότητα

Η καλλιέργεια των εμβολιασμένων φυτών την τελευταία δεκαετία έχει επεκταθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η εντατική εκμετάλλευση των αγρών υπό κάλυψη ή όχι είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της καλλιέργειας ποιοτικά αλλά και ποσοτικά. Κύριος λόγος του παραπάνω προβλήματος θεωρείται η ύπαρξη διαφόρων ασθενειών εδάφους. Με δεδομένο ότι το έδαφος δεν μπορεί ποτέ να απολυμανθεί πλήρως αλλά και με τα διάφορα εργαλεία που είχαμε έως τώρα στη διάθεσή μας να εκλείπουν έπρεπε να βρεθεί μια ουσιαστική λύση. Κάπου εδώ κάνει την εμφάνισή του ο εμβολιασμός των κηπευτικών. Τη δυνατότητα να εμβολιάζει τα διάφορα φυτά απέκτησε ο άνθρωπος, όταν κατάλαβε ότι οι φυτικοί ιστοί έχουν την ικανότητα να συγκολλώνται μεταξύ τους και να γίνονται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες διαδικασίας ένας ιστός, ακόμα και όταν ανήκουν σε διαφορετικά είδη.

Η βασική ιδέα του εμβολιασμού των κηπευτικών είναι ότι εκμεταλλευόμαστε το υπέργειο μέρος του εκάστοτε υβριδίου και το δυνατό ριζικό σύστημα του υποκειμένου. Στην ουσία από δύο ξεχωριστά φυτά δημιουργούμε ένα νέο φυτό με όλα τα πλεονεκτήματα του υβριδίου αλλά και όλα τα πλεονεκτήματα του υποκειμένου (δυνατό ριζικό σύστημα) ώστε το νέο μας φυτό να μπορεί να αντεπεξέλθει στις εκάστοτε δύσκολες συνθήκες του αγρού.

Είναι γενικά αποδεκτό ότι με τα εμβολιασμένα φυτά:

 • Ο παραγωγός μπορεί να έχει περισσότερα στελέχη ανά φυτό, λόγω της ευρωστίας που προσδίδει ένα δυνατό υποκείμενο στο εμβόλιο.
 • Το τελικό φυτό είναι πιο εύρωστο και μπορεί να αντεπεξέλθει καλύτερα σε συνθήκες “στρες”.
 • Η διάρκεια καλλιέργειας μπορεί να είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από αυτή που θα είχε ένα φυτό αν δεν ήταν εμβολιασμένο, συνεπώς και η παραγωγή θα είναι και μεγαλύτερη.
 • Το βάρος του καρπού διατηρείται στα επίπεδα των χαρακτηριστικών του υβριδίου ακόμα και κατά το τέλος της καλλιέργειας, που σε αντίθετη περίπτωση είναι σύνηθες το φαινόμενο της μικροκαρπίας.
 • Τέλος, το βασικότερο είναι ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανοχή σε ασθένειες εδάφους.

Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε στον πελάτη με την ποιότητα που διέπει την επιχείρησή μας τα εξής εμβολιασμένα σπορόφυτα:

 • Εμβολιασμένη τομάτα
 • Εμβολιασμένη μελιτζάνα
 • Εμβολιασμένο καρπούζι
 • Εμβολιασμένο πεπόνι
 • Εμβολιασμένο αγγούρι