Κολοκύθι

Περιγραφή

Το κολοκύθι είναι μονοετής καλλιέργεια, με έρπων βλάστηση. Η ρίζα τους είναι πασσαλώδης και φθάνει σε βάθος 40-50 cm. Απ’ αυτήν ξεκινούν πολλές πλευρικές που αναπτύσσονται πλάγια και προς τα κάτω. Τα άνθη του είναι δικλινή και σπανιότερα ερμαφρόδιτα.

Καλλιέργεια

Είναι φυτό που αντέχει σε χαμηλές θερμοκρασίες αλλά όχι στους παγετούς. Το κολοκύθι δίνει υψηλότερες αποδόσεις σε εδάφη πλούσια σε οργανική ουσία και καλή εδαφική υγρασία. Μπορεί να καλλιεργηθεί σε έδαφη με pΗ 5,5 – 6,8 άλλα αποδίδει καλύτερα γύρω στο 6. Η καταστροφή των ζιζανίων δεν είναι απαιτητική, διότι τα ζιζάνια δεν μπορούν να ανταγωνιστούν την ταχεία ανάπτυξη της καλλιέργειας. Τα χειμωνιάτικα κολοκύθια σπέρνονται έως τέλος Ιουλίου. Οι αποστάσεις φύτευσης για τα καλοκαιρινά κολοκυθάκια και για τις χειμωνιάτικες κολοκύθες είναι 60-90 cm προς όλες τις κατευθύνσεις. Οι θαμνώδεις ποικιλίες μπορούν να καλλιεργηθούν και σε κοντινότερες αποστάσεις.

Συγκομιδή

Τα κολοκυθάκια ωριμάζουν σε 48 – 70 ημέρες και συγκομίζονται νεαρά, τρυφερά και μικρά γιατί τα μεγάλα υστερούν σε ποιότητα. Η συγκομιδή μπορεί να συνεχιστεί όλο το καλοκαίρι. Τα χειμωνιάτικα και κτηνοτροφικά κολοκύθια, ωριμάζουν σε 80-120 ημέρες και συλλέγονται με σκληρό φλοιό και σε πλήρη ανάπτυξη, με σκοπό τη μέγιστη απόδοση του καρπού και την καλύτερη διατήρηση.